Termovízia - JT ENG s.r.o.

JT ENG s.r.o.
Prejsť na obsah

Termovízia

Infračervená termografia je založená na detekcii zdieľania tepla sálaním. Termokamera sníma infračervené žiarenie z povrchu sledovaného objektu a transformuje reliéf teplotného poľa na viditeľný obraz. Do objektívu kamery prichádza žiarenie z troch zdrojov z povrchu objektu snímaného, žiarenie okolia odrážané snímaným povrchom a žiarenie prostredia medzi snímaným povrchom a kamerou. Prenos tepla sálaním sa nachádza v rozsahu vlnových dĺžok 0,75 µm do 1000 µm.
Pre obmedzenie chýb, vzniknutých absorpciou sálavej energie vzduchom, pracujú termokamery v obmedzenom pásme vlnových dĺžok, najčastejšie 8 – 14 µm, v oblasti tzv. „atmosferického okna“, kde sú straty z absorpcie relatívne malé. Z hľadiska fyziky sálania je väčšina povrchov šedých, s emisivitou menšou ako 1. Emisivita je miera vyžarovania z povrchu telies. materiály s čiernym povrchom majú vysokú emisivitu, materiály s lesklým povrchom naopak nízku emisivitu. Väčšina matných povrchov v budovách má stupeň emisivity 0,9 až 0,95. Meranie povrchu s extrémne nízkou emisivitou (lesklé kovy) je touto metódou nevhodné. Zložitá je teplotná interpretácia viacfarebných povrchov s premenlivou emisivitou na ploche vzorky. pre správny prevod sálavej energie na teplotu je nutné zohľadniť teplotu pozadia. V praxi sa nepresnosti merania eliminujú napríklad metódou známej teploty zdroja žiarenia, čo znamená pomocným dotykovým lokálnym meraním povrchových teplôt s nadväznosťou na úpravy parametrov merania v prístroji. Termokamera teplotu povrchu nemeria, ale na základe intenzity infračerveného žiarenia vypočíta.

Všeobecne požadované podmienky merania:
Vonkajšie podmienky by mali zabezpečiť elimináciu vplyvu slnečného žiarenia (niekoľko hodín po západe slnka, počas zamračeného počasia, resp. skoro ráno ...).Rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou má byť minimálne aspoň 15-20 stupňov celsia (lepšie čo najnižsia minusová vonkajšia teplota teplota)  po min. niekoľko dňovej prevádzke vykurovacieho systému ...).Suché počasie (bez zrážok).Bezveterné počasie (max. rýchlosť vetra 2 m/s).Homogénne teplotné pomery v interiéri (vnútorné dvere pootvárané). Je nevyhnutné, aby boli všetky okná a dvere do exteriéru pouzatvárané. Trvalo priestor vykurovať (bez nočných prevádzkových útlmov).
Tepelné mosty, chýbajúca tepelná izolácia.Vady pri montáži kontaktných zatepľovacích systémov. Nedostatočne tesniace, resp. chybne nainštalované výplňové konštrukcie.Výskyt kondenzácie vodných pár, resp. nebezpečenstvo jej vzniku.Nedostatočná, resp. poškodená hydroizolácia a následné vlhnutie konštrukcií. Kapilárne vzlínajúca zemná vlhkosť. Poloha a tesnosť rozvodov vykurovania, VZT ...
Návrat na obsah