Stavebný dozor - JT ENG s.r.o.

JT ENG s.r.o.
Prejsť na obsah

Stavebný dozor

Cena stavebného dozoru
Cena stavebného dozoru sa určuje individuálne podľa zložitosti technického prevedenia stavby a zodpovedá cca 1.5% rozpočtových nákladov ceny stavby. Prípadne sa cena stavebného dozoru určí individálne podľa dohody.
Príklad výpočtu ceny stavebného dozorucena stavby za 100.000eur = cena stavebného dozoru cca 1.500eur.
Dobrý stavebný dozor je zárukou, že stavba sa zrealizuje kvalitne, načas a financie, ktoré investor do stavby vloží, použijú sa rozumne a neprekročia dohodnutý rozpočet. Kvalitný stavebný dozor má pre Vás - investora - veľký význam. Stavba je proces, ktorý vyžaduje odbornú znalosť v obore stavebníctva. Je vo Vašom záujme kontrolovať prácu dodávateľov. Aby aj Vaša stavba bola bezpečná a vyhovavala náročným predpisom sme tu my. Zabezpečíme podľa dohody pravideľnú kontrolu prác dodávateľov a zabezpečíme nápravu chýb, čím Vám ušetríme.
Povinnosti stavebného dozoru určuje stavebný zákon, ktorý požaduje, aby stavebný dozor sledoval spôsob a postup výstavby, či sa stavba uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia.dodržanie všeobecných technických požiadaviek dodržanie podmienok územného rozhodnutia a stavebného povoleniastavebný dozor dbá na odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil sleduje bezpečnosť a ochranu zdravia pri prácidohliada pri realizáciu stavebných konštrukcií a pracovných postupov rieši technické otázky s dodávateľom stavbykontroluje vedenie stavebného denníka a podpisuje ho zastupuje investora tak, aby celkové náklady neprekročili rozpočet a dodržala sa lehota výstavby zúčastní sa na kolaudačnom rozhodnutí a dohliadne na odstránenie kolaudačných chýb.
Návrat na obsah