JT ENG s.r.o.

JT ENG s.r.o.
Prejsť na obsah
Spoločnosť JT ENG s.r.o., vznikla 1. 12. 2006 za účelom manažovania  projektov, inžinierskej činnosti a stavebného dozoru v stavebníctve a strojárstve. Spoločnosť napomáha pri príprave projektov a realizácii projektov zahraničným ako aj regionálnym investorom v rá­mci Slovenska a to  servisom v príprave pozemkov a inžinierskej činnosti. JT ENG s.r.o., pripravuje projekty zamerané na využitie priestorov na celom Slovensku.
Táto činnosť spočíva:
 •   zabezpečenie priestoru pre výstavbu nových kapacít,
 •  zabezpečenie územného rozhodnutia,
 •  zabezpečenie stavebného rozhodnutia a prípravy pre realizáciu stavby, aby stavba bola v termíne t. j. realizácia stavby na kľúč,
 •  zabezpečenie odborného dozorovania v zmysle legislatívy Slovenskej republiky,
 •  napomáhanie pri výbere bankových inštitúcii na Slovensku pre prípadné financovanie projektu,
 •  termo-diagnostika -termovízia,
 •  odhaľovanie chýb stavbách, zistenie tepelných strát  budov,
 •   kvalita resp. nekvalita vykonaných prác,
 •   vyhľadávanie porúch podlahového kúrenia,
 •  vyhľadanie prasklín v plášti budovy
 •  kontrola termovíziou rozvodov NN a VVN termovízne meranie kontrola prehrievania s elektrických strojov a prístrojov
 
Celoslovenská pôsobnosť  firmy JT ENG s.r.o., ďalej umožňuje poskytovať domácim a zahraničným investorom, bez zvýšenia ich nákladov, celú škálu služieb na ktoré v minulosti bolo potrebné zabezpečiť viacero subjektov. Použitím týchto  nami ponúkaných služieb sa stáva realizácia projektu pre investora jednoduchšou a tým aj zvyšuje jeho spokojnosť.
 
Z uvedených informácii vyplýva hlavné krédo firmy, ktorým je napomáhanie investorovi pri príprave a realizácii projektu a kvalitným komplexným servisom prekonať jeho očakávania.
 
 

Návrat na obsah