counter

Hlavné menu:

JT ENG


Prejdi na obsah

Cenník termovízie


Ceny za služby v oblasti termografie sú stanovované individuálne podľa konkrétnych požiadaviek objednávateľa a ostatných faktorov, ktoré majú vplyv na realizáciu termovízneho snímkovania (napr. miesto stavby, typ a rozsah stavby, typ a stav jednotlivých stavebných konštrukcií tvoriacich teplo-výmenný obal budovy a ich dostupnosť a iné ...).
Vo všeobecnosti naše služby v oblasti termografie delíme na:
1. termovízia pre účely nami vyhotovovaných projektov, kontrolu vykurovacích a chladiacich systémov po uvedení do
prevádzky, pre účely energetickej certifikácie a energetických auditov, popr. tepelno-technických posudkov,

2. vyhotovenie termovíznych snímok bez ďalšieho vyhodnotenia (najmä pre potreby iných odborne spôsobilých osôb,
ktorí nedisponujú vlastnou termovíznou kamerou),

3. vyhotovenie termovíznych snímok s vyhodnotením pomocou špecializovaného softvéru (protokol podľa STN EN
13187), s variabilnou možnosťou úpravy rôznych parametrov (korekcia emisivity, teploty okolia, ohraničenia
záujmových oblastí a pod. ...),

4. vyhotovenie termovíznych snímok s vyhodnotením pomocou špecializovaného softvéru (protokol podľa STN EN
13187) + tepelno-technický posudok problémových miest s ich podrobnou analýzou, návrhom opatrení
a doporučení ...

Orientačný cenník:

Termovízne meranie – rodinný dom ........................... 116,18 € bez DPH

Termovízne meranie – bytový dom ........................... 205,80 € bez DPH

Pre stavby mimo Martin účtujeme dopravné náklady vo výške 1km/0,50 € (15,-Sk)bez DPH.

Uvedený cenník je orientačný a konečná cena je stanovená vždy dohodou podľa konkrétnych podmienok.

Konverzný kurz: 1 € = 30,126 Sk


réplicas de relógios importados
réplica cinto louis vuitton
喬登鞋
香奈兒 手錶
réplicas de relógios italianos
réplica carteira louis vuitton
air jordan 1
chanel 皮夾
réplicas relógios Invicta
louis vuitton feminino
air jordan 11
chanel 官網
réplicas relógios rolex
réplica bolsas michael kors
air jordan 4
chanel 2.55

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu
relogios masculinos rolex
réplica bolsa michael kors
air jordan 6
chanel 耳環
rolex feminino
réplica carteira michael kors
air jordan 專賣店
chanel j12